close נרשמת בהצלחה
050-866-3028

ריפוי אנרגטי

 
ריפוי אנרגטי: 
היקום בנוי בסינרגיה מושלמת ואנחנו כבני אנוש חיים בתוך השלם של הבריאה עם ההבנות שאנו יכולים להכיל.
כשאנו חווים בעיה פיזית אנו פונים למידע שאנו מכירים, לעולם הרפואה, לסיבה לכך שהגוף חווה כאב ברמת הנפש. 
אולם הכאב או הקושי שאנו חווים מקורו אינו בנפש, מקורו ברמה גבוהה יותר והוא בא לאותת לנו שמשהו בתוכנו איננו פועל כשורה.
המרפא האנרגטי: תפקידו לעזור לנו לרפא את הגוף הפיזי ולהביא אותו לאיזון, תוך הבנות מעולם הסיבות הגבוה. 
היכולת של הריפוי תלויה בשיתוף פעולה שלנו ובהתמסרות לתהליך.

התודעה הכוללת היא המהות של כל מה שקיים בבריאה. 
התודעה שלנו כבני אנוש מצומצמת למה שאנו מכירים ויודעים בעולם הזה.  
למעשה, כמעט כל מימדי הרוח והנשמה המרכיבים את הבריאה כולה נסתרים מאיתנו, ובפועל הם אלו שמנהלים אותנו ואת מעשינו. 
במימד הפיסי, כל מה שקורה לנו בנפש ובגוף מקורו בסיבות ובתהליכים שמקורם במימדי הרוח והנשמה.

ריפוי אנרגטי משמעותו מודעות והבנה של הסיבות והתהליכים האישיים שמקורם בתסריט שכתבנו מראש ושאיננו פועל לפי התכנית. 
זיהוי השפעת מקורות הכאב על הגוף והנפש שלנו, מוטלת על מרפא שמכיר ויודע איך הגוף הפיסי עובד ברמה הרוחית ולא רק ברמת הנפש. ובשיתוף פעולה עם המטופל, ניתן יהיה להגיע לאיזון ככל שאפשר. 


 

אינדקס יועצים

לרשימה המלאה הצטרפות לאינדקס יועצים