close נרשמת בהצלחה
050-866-3028

קלפי מראה

מה הם קלפי מראה ולמה הם נועדו
 
קלפי מראה הם קלפים המשקפים את מצב השואל  ואת הסובבים
 
בעזרת קלפי מראה ניתן לראות: 
מה קורה לשואל? מה יקרה לשואל? ותשובה לשאלה ששאל.
לדוגמא: האם אני יתחתן תוך 3 חודשים הקלפים יענו על השאלה ויגידו גם מה צפוי בעתיד לעתים קרובות יש רמזים על העבר.
בקלפים ניתן לראות את 4 היסודות: מים, אש ,אוויר ואדמה .
ניתן גם לדעת את משמעות האנרגטית של המספרים ואיך הם משפעים על השואל
 
דוגמא נוספת: 
פחדן – התקוע , לא מבחין בהזדמנויות ומפספס אותן .
קלפי מראה נועדו בשביל להיתבונן בבעיה ולראות מה אכן אפשר לשנות והאם זה תלוי בנו. 
קלפי מראה נותנים תשובות מפורטות וכלליות 
קלפי מראה מהמילה ראי התבוננות בבעיה ופתרון אפשרי 

שיטה נוספת היא קלפי משחק שבהם ניתן לשאול שאלות של כן ולא ולראות גם עתיד קרוב 
טארוט נועדו לתשובות יותר כלליות ולבחון דברים מזוויות שונות.

בברכה,
דיאנה