close נרשמת בהצלחה
050-866-3028

עידן חדש

 
העידן החדש מקורו בשינוי בריאתי רחב מימדים שהתרחש בסוף שנת 2012, ממש ברגע בו הסתיים העידן הקודם.
עידן משמעותו מערכת התפתחותית-מחקרית המתרכזת בנושאים מסויימים. אורכו של עידן עשוי להגיע למיליוני שנה לפי זמן ארצי ליניארי.

סוף עידן ותחילתו של עידן חדש מהווים נקודת שינוי משמעותית של נושאי התפתחות כאשר כל מערכת הבריאה מבצעת סיום של נושאים ישנים מחד, והתחלה של נושאים חדשים מאידך.
חלק מהמאפיינים הראשוניים של שינויי העידן החדש ניתן לראות בעולמנו בצורה של שבירה או הגמשה של מסגרות ישנות שמקורן בעידן הקודם, שינוי קיצוני של סוגי האנרגיות ואופן השפעתן, התקרבות של קטבים, והגעה של מידעים רבים במקומות שונים בעולם שמטרתם הרחבת התודעה האנושית.

השינויים בחלק המחקרי-תיאורטי שבבריאה מתרחשים במהירות רבה מאד, אולם בעולמנו המבוסס על מחקר בחומר דחוס, השינויים כבר החלו בעשרים שנה האחרונות וימשיכו להתבסס בעתיד במשך עוד כמה עשרות שנים.
התודעה הכוללת היא המהות של כל מה שקיים בבריאה. התודעה שלנו כבני אנוש מצומצמת למה שאנו מכירים ויודעים מתוך השימוש בחושים ובהבנה שלנו. למעשה, כמעט כל מימדי הרוח והנשמה המרכיבים את הבריאה נסתרים מאיתנו, ובפועל הם אלו שמנהלים אותנו ואת מעשינו במימד הפיסי. כל מה שקורה לנו בנפש, בגוף ובחברה סביבנו מקורו בסיבות ובתהליכים שבסיסם במימדי הרוח והנשמה.

 

אינדקס יועצים

לרשימה המלאה הצטרפות לאינדקס יועצים
 

כתבות