close נרשמת בהצלחה
050-866-3028

נתיב היעוד והתיקון - ראש וזנב דרקון

בחנו את עצמכם, מהו נתיב היעוד שלכם? הירח הוא "מספר הסיפור" של מפת הלידה שלנו, ומי שעוקב אחר מחזוריות הירח, יכול ללמוד רבות על הציר הדומיננטי שמנהל את חייו ועל ההתמודדות היומיומית. גלו מה נתיב החיים שלכם
 
החיים אינם מתחילים ונגמרים בזיכרון הנוכחי שלנו, ישנם זיכרון עתיק יותר והוא נקרא זיכרון נשמתי. לכל נשמה יש היסטוריה יותר גדולה מזו שאנו זוכרים, יחד עם שייכות וקוד משלה. חוויית התפתחות הנשמה מיוצגת במפת הלידה על ידי 'ראש דרקון' (North Node), שהוא כמו ראש החץ שאליו מכוונת הנשמה, וגם אם אנחנו לא מודעים, אנחנו חיים במחזוריות המאפשרת לנו ללמוד מדי יום שיעורים חדשים.
 
זנב הדרקון (South Node) הוא המחסן הקוסמי של האדם, העבר שממנו הגענו (סיפור הגלגולים הקודמים). תינוק שמגיע לעולם מעוצב באישיותו ואפילו במראה שלו, ומכוון אל המטרה הגבוהה כדי לצבור את המקסימום הישגיות.
 
רום השמיים ובית 10 מסמלים במפה את שיא פסגת השאיפות של האדם - מצאו את נתיב היעוד שלכם במפת הלידה שלכם>>