close נרשמת בהצלחה
050-866-3028

משמעות קלפי החצר

הפתגם אין לבכות על חלב שנשפך הוא עתיק יומין כגילה של האנושות. החלב הוא ההזדמנות שהוחמצה. כמה פעמים מביטים לאחור ואומרים אילו לא...אם רק...את ההזדמנות קל לראות במבט לאחור. מדוע כל כך קל לפספס הזדמנויות? אן לנדס אמרה ש"הבעיה עם הזדמנויות היא שבדרך כלל, הן מחופשות לעבודה קשה, ולכן רוב האנשים אינם מזהים אותם." לכן כאשר בקריאה מופיעים קלפי החצר הם באים להתריע הזדמנות שים לב לארועים ואל תחמיץ את מה שהיקום מזמן.
 

חפיסת קלפי הטארוט נחלקת לשניים הארקנה הגדולה והארקנה הקטנה. הארקנה הקטנה אף היא נחלקת לשניים הסדרה הממוספרת מ 1-10 וקלפי החצר. החלוקה מייצגת את התהליכים אותם אנו עוברים בחיים.

שלושת החלקים כפי שהם מתבטאים בתהליכי החיים מיוצגים על ידי 78 קלפים.

                                                 

22 קלפים שהם קלפי הארקנה הגדולה מייצגים את עולם הרוח, את הרצון שמתעורר, את התשוקה. 40 הקלפים של הארקנה הקטנה הממוספרים מ 1-10 מהווים את המימוש או אי המימוש בעולם החומר. הם הביטוי למימוש הרצון שמתעורר לאותה תשוקה שבוערת בגוף. הם יבהירו לשואל האם אותם רעיונות הקיימים ברוח מתממשים בעולם החומר.    16 הקלפים של הארקנה הקטנה שהם קלפי החצר, מחולקים ל 12 קלפים של נסיך מלכה ומלך מטות, מטבעות, גביעים וחרבות כל קלף מיוצג על ידי אחד המזלות בזודיאק והם הקלפים המייצגים את ההזדמנויות הנקרות בחיינו. 4 קלפי האבירים הם קלפים של התבגרות.


הפתגם אין לבכות על חלב שנשפך הוא עתיק יומין כגילה של האנושות. החלב הוא ההזדמנות שהוחמצה. כמה פעמים מביטים לאחור ואומרים אילו לא...אם רק...את ההזדמנות קל לראות במבט לאחור. מדוע כל כך קל לפספס הזדמנויות? אן לנדס אמרה ש"הבעיה עם הזדמנויות היא  שבדרך כלל, הן מחופשות לעבודה קשה, ולכן רוב האנשים אינם מזהים אותם." לכן כאשר בקריאה מופיעים קלפי החצר הם באים להתריע הזדמנות שים לב לארועים ואל תחמיץ את מה שהיקום מזמן.  


ארבעת האבירים מייצגים שלב בחיים בו מתבגרים

ישנן שתי גישות עיקריות בקריאה בקלפי הטארוט ובחיים בכלל האחת היא הגישה הפטליסטית שטוענת כי הכל נקבע מראש, אם כך מהי הזדמנות? היקום כבר יודע מה תהיה התוצאה. לנו בני האדם נתנה הרשות לבחור ממקום של חוסר ידיעת העתיד. הגישה השניה היא הגישה האקזיסטנציאליסטית הטוענת שהכל תלוי באדם עצמו, עתידו של אדם תלוי בדרך בה הוא יבנה את ההווה. ההזדמנות היא הדרך של האדם לבנות את ההוה שלו.


נסיך 

מטות קשת, מטבעות בתולה, גביעים דגים, חרבות תאומים.

הנסיכים מייצגים התחלה, תובנות חדשות וכמו כל ההתחלות הן מלאות התרגשות, בזמן זה יש נטיה שלא לראות את הבעיות הקיימות. הנסיך הצעיר בבית המלוכה לכן הוא חסר ניסיון, ידע או תבונה כיצד להתמודד עם האתגר אותו הוא מייצג.


מלכה                                                                                                                         

מטות אריה, מטבעות שור, גביעים עקרב, חרבות דלי.

המלכות מייצגות את האנרגיה הנשית האקטיבית. הן מייצגות את הפעולה עצמה, את הביצוע. האנרגיה הנשית יש בה המשכיות, יציבות ושמירה על הקיים. בניגוד לנסיך חסר הניסיון כאן ניתן לראות שההזדמנות יכולה להגיע לשלב הביצוע.


מלך                                                                                                                                                        

מטות טלה, מטבעות גדי, גביעים סרטן, חרבות מאזניים.

המלכים מייצגים  את האנרגיה הזכרית, הפסיבית מלך האריות פסיבי בשעה שהלביאות צדות, ומטפלות בגורים. מלך האריות יצא לפעולה כדי להגן על המשפחה, כאשר מופיע איום. לכן בקריאה כשיוצא קלף מלכים, הקורא יבין שהשואל פסיבי ורק אם יקרה משהו הוא יפעל.


אבירים

האבירים מייצגים התבגרות, הם אלו שמביאים את השינוי לחיי השואל. קיים מצב אתגרי בחיים, קיים מצב של מתח שם יופיעו קלפי האבירים בקריאה. הם אלו שבאים לעורר את השואל. כחלק מקלפי החצר הם מהווים הזדמנות שטרם התרחשה, מימוש ההזדמנות יביא לתובנות חדשות בשואל, יביא להתבגרות וקלפי האסים יופיעו בחייו. (אורית של רפאל)