close נרשמת בהצלחה
050-866-3028

מי המלאך השומר שלי?

לכל אדם יש מלאך פנימי (ילד פנימי) המלווה אותנו בכל יום ובכל שעה. אנו לא מודעים לכך שהמלאך שלנו מלווה אותנו ודואג לכך שהחיים יתבצעו על פי התכנית הנשמתית. בזמנים בהם יש שקט בבריאה - ניתן לתקשר עם המלאך הפנימי שלנו.
 
כשאנחנו ישנים אנחנו לא מודעים שמתרחשת פעילות בעולמות העליונים (במישורים הגבוהים). כדי להתחיל לתקשר עם המלאך שלנו, מומלץ להתחיל בקטן ולתרגל את התקשורת אתו בסבלנות. הסוד להצלחה הוא התמדה, תרגול ואמונה.
 
כיצד נתקשר עם המלאך שלנו?
לפני שאנחנו נרדמים, בזמן שגלי האלפא מתחילים להיכנס לפעולה, יש לנו הזדמנות לדבר עם המלאך שלנו או עם הילד הפנימי ולבקש ממנו מידע מסוים אותו נרצה לדעת. או לחילופין - לבקש ממנו תוספת של אנרגיה מיוחדת שהוא ישלח לנו ליום הבא.
מומלץ לשאול את המלאך שלנו שאלה פשוטה ולחזור ולדייק את השאלה עד שתהפוך לפשוטה ביותר – כך שאפילו תשובה של כן או לא, תתאים.
 
איך נקבל תשובה? פשוט נתעורר עם הידיעה או שנחלום חלום עם מסר. כשיש לנו ידיעה מוחלטת ביום הבא – ניתן להבין שקיבלנו את הידע מהמלאך שלנו.
לכל אחד מאתנו יש רזומה אישי, ידע שצברנו לאורך כל הגלגולים העתיקים, לאורך כל התפתחות הכוללת. הכוח הגלום בנו קיים, לא תמיד חשוף בפנינו, על כן חשוב להסיר את הקליפות והתסכולים של חיי היום יום ולהיות מוזנים מהפנים ליבה שלנו, ללמוד להיכנס פנימה ולהקשיב.