close נרשמת בהצלחה
050-866-3028

מולד ירח מזל סרטן - תמוז

מבחינה אסטרולוגית, מזל סרטן הוא אחד מהמזלות הקרדינליים, המזל שפותח את עונת הקיץ, שמניע את גלגלי העולם לשינוי וליבול מחודש...
 

"ותהר האישה ותלד בן ותרא אותו כי טוב הוא ותצפינהו שלושה ירחים". 

הסתרת התינוק העניקה הגנה מפני הדין הקשה המושל ביקום בחודשים שבו התינוק איננו יכול להכיל את המציאות בה אנו חיים, את האנרגיות הקשות הקיימות על פני האדמה.  

חודש תמוז, החודש הרביעי בשנה העברית, נמנה מבין שלושת החודשים המסוכנים בשנה (תמוז, אב וטבת). 
הירח כ'אשה' בתשעת ירחי לידתה, שולט בחודש תמוז ומחבר אותנו למחזוריות חדשה של מוות ולידה מחדש.
 
השכינה מסוגלת להבטיח את הופעתו של כוח האור בצורה מאוזנת, במשך החודשים תמוז אב וטבת,  כוח האור מתעצם עד שאין כלי המסוגל ליצור מגע עמו או להתמודד בהצלחה עם האנרגיה השורפת שלו.
 
כל הכאוס המשתולל ביקום מקורו ב'מים' לא מאוזנים, בעולם של פחדים, שליטה, כוחנות, הרס - האנרגיה הזו המשתוללת ביקום יכולה להיות אכזרית ומסוכנת. אלא אם נאזן את ה'אגו' ונוותר על הצורך של ה'אני' בלבד, נתחבר לאחד שמחובר באופן שלם ל'אחדות' חיצונית - אחדות הטבע, הרמוניה ואהבת הברייה והבריאה.
ונאזן את המים השוכנים כאן באדמה.
בתאריך יז' בתמוז נפרצו חומות ירושלים, משה שבר את לוחות הברית, האדמה רעדה והסערה השתוללה.

חודש תמוז מחבר אותנו להשבחת המים התחתונים למים עליונים.
עוד לפני בריאת העולם - מופיעים המים.
"ורוח אלוקים מרחפת על פני המים" (בראשית א, ב). 
למים תפקיד מהותי בכל שלב בבריאה:
השמים נבראו על ידי הפרדת המים למים "עליונים" ולמים "תחתונים"-
"ויבדל אלוקים בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע" (שם א, ז) 

המים הם יסוד החיים בעולמנו. 
אנו מייחלים להפוך את המים המצויים על הארץ למים שמקורם עליון.
המים הם יצור חי, יש בהם שלל תכונות מיוחדות הבוראות את החיים של האדם.
האדם – נברא בצלמו כיצור המושלם בבריאה והינו מכיל 70 אחוז מים מגופו.
 
מזל סרטן הוא אחד מהמזלות הקרדינליים שמניעים את גלגלי העולם, כשהכוכבים נמצאים בציר סרטן גדי - אנו עדים לתופעות קרדינליות קשות - רעידות אדמה, תזוזות היקום ומים היוצאים מכלל שליטה. היקום מפעיל את איתני הטבע כדי להוביל אותנו לשינוי.
  
חודש תמוז, מעצים את השפעתו של הירח, עולם הרגש והמים השוכנים בגופנו - אנו מפליגים במכונת הזמן וחוזרים אחורה כדי לעשות תיקונים, זה הזמן ליצור שלום עם עצמנו, עם המשפחה שלנו, עם החבר, הרע, המכר, השכן - ככל שנחיה בשלום כך נגשים את האור הגדול ונרדים את החושך המאיים עלינו.
 
הנשמה צוללת אל מרתפי הזיכרון ואל התודעה, זה הזמן לתקשר אל המקורות להתחבר ביננו לבין הסביבה, לעשות עבודה של השבחת התדר היקומי. לכל אחד יש עבודה אישית, פנימית. עבודה על הפנים שלנו משפיעה על החוץ.
יש לנו שליטה על המים הפנימיים השוכנים בגופנו - אם נטהר אותם נתחיל בעבודה של השבחה, שתשפיע על היקום כולו. עבודה על ה'אני', על האגו האישי מתחילה בכל יום בו אנו פוקחים את העיניים ונושמים.
 
המים נבראו כשפע רוחני אין סופי שעלול גם להטביע את העולם.
העולם המצומצם שלנו אינו יכול להכיל את אותו השפע מבלי לפגוע בו.
המים התחתונים אינם מרוצים ממצבם ועל כן הם שואפים לחזור כל העת לצור מחצבתם בשמים ולהתחבר שוב למים העליונים.
הלבנה (השולטת במזל סרטן) זו אשר מתחדשת בכל חודש ומשפיעה על גאות ושפל, יש בה את העוצמה ליצר מחזוריות חדשה.
בטבילה במים אנו יורדים אל מקור מים חיים במטרה להתמזג עם הבריאה ולהתעלות רוחנית.
אנו מתחברים לבכי המים התחתונים אשר נותקו מצור מחצבתם.
אדם חי לא יכול לשהות זמן ממושך בתוך המים.
בנקודה זו מתחברת האשה(הירחית) למחזוריות החיים- הצד הנשי מעורר את החיים על פני האדמה:
שיבה לתחושת העובר ברחם אמו ולידה מחדש!
 
זה הזמן לכבד את אמא אדמה ולברך על יבולה. מזל סרטן כסמל לאימהות, לרחם, למשפחה, לילדות, לצורך בהגנה והזנה עשוי להביא אתו אירועים זיכרונות ומחשבות על בניית בית, טיפוח האדמה הפרטית והיבול החיצוני.
הירח מסמל, נשיות, חמלה, הכלה, התמסרות. הרחם מעורר ומפרה לחיים חדשים. מולד ירח בסרטן מעורר את עוצמתה של אימא אדמה, מחזיר אותנו לבסיס הראשוני, לשורשים שמהם צמחנו, נוסטלגיה והתעוררות הישן.
 
הירח (השולט במזל סרטן וחודש תמוז) הינו גרם השמיים, הקרוב ביותר לכדור הארץ, 
הוא משקף את עולם הרגש (המים),
אחראי על תזוזות המים ביקום - הגאות והשפל.
עובד על הרבדים העמוקים ביותר של נפש האדם. 
כיוון שאנחנו לא ברי קיימא ללא רגש, אנחנו מונעים מהשפעותיו הישירות של הירח בכל יום דקה ואפילו שניה...
 
הירח במילואו או בהתרוקנותו משפיע עלינו כאן בתחתונים הישר מן העליונים.
 
החודש יש לנו את היכולת להתחיל מחזוריות חדשה של חיים ולהפוך את המים התחתונים למים עליונים.

אותיות החודש: חת
ח – האות שבראה את מזל סרטן, רגשות, חמלה, אמא אדמה. אות הרחם הגדולה.
ת– האות שבראה את הירח. עולם הרגש, המחבר את האדם לתת המודע.