close נרשמת בהצלחה
050-866-3028

חודש נובמבר בכוכבים

חודש נובמבר וסמליות העקרב כ 'מתח' באוויר, דבר שאיננו חסר בתמונת המצב המדינית-פוליטית או החברתית-ביטחונית. אפשר לקוות שעם כניסת השמש לקשת ביום ראשון ה-22 ירבו הפתרונות למצב ונוכל לנצל את הזמן כדי לראות איך ממשיכים מכאן.
 

נובמבר מגיע עם דגש על מזלות עקרב וקשת, מזלות שבבסיסם עומדים שני רעיונות: שאיפה לשינוי ולקיחת היוזמה.


כוכב מארס וכוכבית ונוס שמבלים את רוב החודש במאזניים, הם תורמים לרצון להבין את המצב ולצאת ממעגל האלימות והבלבול.

פניה של הלבנה בחודש נובמבר


מולד הירח של יום רביעי ליל ה-11 לחודש, הוא חלק מסדרה של מעברים קלים. זה הוא זמן טוב להתחיל פרויקטים הקשורים לכספים ועסקים, זמן טוב להספיק עבודה, ולהתרכז במאמצים מֵאַגְדים ודיפלומטיים.
באופן כללי ניתן לומר ש- לשבוע של ה-8 לחודש השפעה מנרמלת על אורח חיינו ועל תחושת השפיות הכללית.
  
הירח המלא של יום רביעי ליל ה-25 לחודש הוא זמן של פיצול בדעות ושל חוסר קונצנזוס. אפשר לצפות להפגנות גדולות מימדים, ללקיחת החוק בידיים ולאי סדר ציבורי. 


הירח המלא הקרוב מפגיש בין שבתאי ונפטון, ובכך מעצים את תחושת חוסר העונים והרצון להסתגר. מיקום הירח עצמו במזל תאומים מספר את הסיפור המלא - לא לשתוק ולא להבליג במקומות בהם קיים חוסר צדק. לקול האינדיבידואלי, תפקיד חשוב במערכה הקרובה. המערכה על התקווה והשפיות של כולנו.

תוך שימת דגש על הרמה האישית-משפחתית ריכזנו עבורכם את התובנות הבאות

צמידות ונוס-מארס ביום שלישי ה-3 לחודש היא מבחן אמצע עבור זוגות טריים ואבן בוחן למערכות יחסים שלא מחזיקות מים. חילוקי דעות והבדלים ברקע ומוצא מוצאים דרכם לנושאי שיחה, וההשפעה ניכרת.

כניסת ונוס למזל הביתי שלה במאזניים, ביום ראשון ה-8, משקפת לחיוב על השבוע השני של נובמבר. יש פה הזדמנות אמיתית להידברות וישוב סכסוכים.

נפטון חוזר מנסיגה ביום רביעי ה-18 לחודש ואנו צריכים להיזהר מטעויות, אי-הבנות, ודברי שיחה שהוצאו מהקשר. לכל הפחות אתם יכולים לבדוק בעצמכם – לגַגֵל, לבקש חוות דעת שנייה, או ללכת ולראות בעצמכם.


בצד החיובי של ההשפעה, המוזות מניעות את היוצרים והיצירתיים שבינינו ללכת עד הסוף וליצור מציאות מדמיון.

כניסת השמש למזל האש קשת, ביום ראשון ה-22, מלהיטה את האווירה אך גם מאיצה את החיפוש אחר פתרונות ותשובות למצב.  בשבוע האחרון של נובמבר קיימת הזדמנות לחבר את הקווים ולענות על השאלה הנצחית - 'למה?'