close נרשמת בהצלחה
050-866-3028

בחן את עצמך - מהי ליבת האישיות שלך?

ליבת האישיות שלנו מגלה לנו את האמת הפנימית שלנו. בחנו את עצמכם וגלו מהי ליבת האישיות שלכם.
 
הליבה שלנו היא תמצית האישיות שלנו, תעודת הזהות הקוסמית שלנו. להלן מחשבון שיכול לזהות את הליבה שאנחנו. 
על פי מידעי תודעת העל.