close נרשמת בהצלחה
050-866-3028

בחן את עצמך - כמה אתה אדם עצמאי?

מוזמנים לבחון את עצמכם, כמה אתם באמת עצמאים? האם אתם נחושים ללכת אחרי הרצונות שלכם? אולי אתם מתחשבים יותר מידי בסביבה? או שאולי אתם בראש הרשימה.