close נרשמת בהצלחה
050-866-3028

ארבעת האלמנטים

ארבעת היסודות הבונים את העולם: אש אדמה מים ואויר יסוד האש: מייצג את הרצונות היסוד הראשון הראשית, הראשוניות, העצמה. מסומל על ידי המטה. הניצוץ הראשון של הפעולה, מבטא את הרצון והתשוקה הגורמים לנו להתחיל את הפעולה, להתאהב, להתחיל לימודים, להתחיל עבודה חדשה.
 

ארבעת היסודות היא תאוריה טרום־מדעית קדומה שנועדה להסביר את מבנה החומר, ואת התהליכים הפועלים בעולם, תאוריה זו נוצרה ביוון העתיקה על ידי הפילוסוף אמפדוקלס במאה החמישית לפני הספירה. אריסטו פיתח את נושא ארבעת היסודות. התאוריה טוענת כי  העולם מורכב מארבעה יסודות: אוויר, מים, אדמה ואש. לכל יסוד איכויות, מאפיינים ודימויים. בעוד שיסוד האדמה נחשב לכבד וחסר תנועה, יסוד הרוח נחשב לקל, יסוד המים ביטא את הזרימה, ואילו יסוד האש נחשב לאנרגטי. בימי הביניים תורתו של אריסטו נקבעה כאמת מדעית, ותיאורית ארבעת היסודות (אלמנטים) שימשה  עיקרון חשוב באלכימיה של ימי הביניים.


ארבעת היסודות


יסוד האש:

מייצג את הרצונות

היסוד הראשון הראשית, הראשוניות, העצמה. מסומל על ידי המטה. הניצוץ הראשון של הפעולה, מבטא את הרצון והתשוקה הגורמים להתחיל את הפעולה, להתאהב, להתחיל לימודים, להתחיל עבודה חדשה.

המטה ביסוד האש נדלק יוצר פעולה ונשרף. התאאהבות אינה שורדת ללא מימוש, ההתרגשות מתחילת הלימודים לא תשרוד ללא הצלחה במבחנים. 

היסוד רוצה כאן עכשיו ומיד, הוא פועל באופן אימפולסיבי וחושב קודם על עצמו ועל הרצונות שלו ודבר לא יעצור אותו מלהשיג את מה שהוא רוצה. זו הדרך להתחיל את כל ההתחלות החדשות בחיים. כאשר היסוד מאוזן הוא יאפשר את ההתלהבות והאנרגיה להתחיל. כאשר היסוד אינו מאוזן יהיו כעסים, אימפולסיביות, חוסר יכולת לדחות סיפוקים איבוד עניין כשהאש דועכת ואין אדמה כדי להכות בה שורשים, הזנחה וחוסר שקט.


יסוד האדמה:

מייצג את הצרכים.

היסוד השני לאחר ההתלהבות של האש הוא מבסס ומבשיל את העשיה, הוא מיוצג על ידי מטבע עליו חרוט פנטגרם. יש הבדל גדול בין רצונות לצרכים: הרצון לבית גדול וחצר ובריכה וגינה אלו לא הצורכים שלנו דירה שיש בה זוגיות ואהבה וחברות וילדים היא הצורך, הרצון הוא האש של היצירה האדמה היא השורשים של האדם. המטבע, לא מייצג כסף אלא תמורה חומרית כאשר האדם עושה את שנכון .

כאשר יסוד האדמה מאוזן הוא מעודד להבין מהי ההויה הפנימית, מה נכון. הוא יסוד העוסק בפשטות כאשר היסוד אינו מאוזן הרי שנמצא חומריות יתר, רדיפה אחרי כסף, התמכרות לעבודה, קמצנות, היצמדות, עקשנות.


יסוד המים:

מייצג התחדשות וזרימה

אנרגיה שעוזרת להמשיך הלאה, לעבור שלבים בחיים, להתחדש והוא מיוצג על ידי גביע. האנרגיה של המים, הזרימה מאפשרים במקומות חסומים לוותר על כעס, על אגו ועל כאב ולמצוא את מה שמקדם, יסוד שמחזיר לאדם את האמון בעצמו. היסוד מופיע כשהאדם תקוע.

יסוד המים הוא האמונה והאמון, הוא היכולת להתחבר אל אנרגית היקום ולהתמלא.

כאשר היסוד מאוזן נמצא זרימה ושמחה והתרגשות ויכולת ללכת הלאה, בלי להסתכל על העבר. כאשר היסוד אינו מאוזן יראו באדם פחדים, חוסר בטחון, חוסר אמונה, תקיעות בעבר, יובש.


יסוד האוויר:

מייצג את ההגיון

השכל הישר, ההגיון הקר והחשיבה הם חלק מהצורך של האדם לשלוט בעצמו באחרים בסביבה דרך ההיגיון. יסוד זה מיוצג על ידי החרב, חרב ההגיון שמאפשרת לאדם או ליקום לחתוך גם כשכואב, לחתוך כי נכון לחתוך, כי זה בדרך כלל לא מה רוצים אלא מה שצריכים. את ההתפתחות הגדולה ביותר בשלבי החיים השונים האדם חב לכאב שהניע אותו קדימה.

כאשר יסוד האויר מאוזן נמצא חשיבה הגיונית ופעולה למרות הקושי, אך כאשר הוא אינו מאוזן הרי שהוא ייצג חשיבה קרה, חוסר קשר עם הרגשות, כאב וסבל. (אורית של רפאל)