close נרשמת בהצלחה
050-866-3028

אסטרולוגיה

 
בעבר האסטרולוגיה עסקה בתמונת מצב מדוייקת של השמים ולמעשה לא היה הבדל בינה לבין האסטרונומיה שנחשבה מדע מדוייק. ברבות השנים האסטרולוגים מצאו שמערך הכוכבים משפיע על האדם, על טבעו והתנהגותו ואף טווה את דרכו. 
 
האסטרולוגיה עוסקת באומנות הממזגת חישובים מדעיים עם תפיסה אינטואיטיבית. על פי האסטרולוגיה מהלך חייו של האדם נקבע על פי המסלול של 10 כוכבים ומיקום השמש מסמל את ה'מזל' של האדם.
 
כשם שהקוד הגנטי מקודד לתכונות ביולוגית כך מפה אסטרולוגית היא הקוד הרוחני שמשקף את תכונות האדם המוצפנות בספריה הקוסמית. מפת לידתו של האדם מייצרת גאומטריה אישית אחת ויחידה, המוצפנת מתוך המערך הכולל של הגיאומטריה הבריאתית. 

האסטרולוגיה - אסטרו-כוכב, לוגוס-תורה, הינה שיטה עתיקה למעקב אחר מחזוריותם של הכוכבים והשפעתם על האדם. כמו שעון המתקתק בחיינו, כך גם הכוכבים במחזוריותם מסמלים את הזמן ואת מחזוריות החיים. (שלי רום)

 

אינדקס יועצים

לרשימה המלאה הצטרפות לאינדקס יועצים
 

כתבות