close נרשמת בהצלחה
050-866-3028

איזה אש אתם?

האש היא המנוע שלנו, איזה מנוע יש לכם? ומה זה אומר עליכם? מוזמנים לשאלון אישיות
 
ההתלהבות הראשונית, היוזמה, העוצמה, הדרייב שקיים בתוכנו, היצירתיות, המרץ, ההתלהבות, שמחת החיים - כל אלו שייך לתהליכי האש. למעשה, היסוד הראשוני שמניע אותנו הוא האש, כל התחלה חדשה מותנעת מהסטרטר של האש שקיימת בתוכנו ומהעוצמה שאנו מניעים את התהליך.
 
כל סצנה שמתרחשת בחיינו ונראית לנו טריטוריאלית, מוזנת מתרכובת כימית/ אנרגטית שאנו לא מודעים אליה. גם למכונית יש מכניקה שלמה שאנו לא מודעים אליה, זה לא אומר שלא צריך להחליף שמן במנוע ולמלא דלק, או ללחוץ על דוושת הגז נכון. תחזוקת המכונית חשובה כמו תחזוקת גופנו ומודעות לתהליכים נכונים. האש היא הסטרטר שמניעה את התהליך, במכונית יש לנו את דוושת הגז ובחיים יש לנו את יסוד האש.
 
כמות מרובה של אש בתהליך, תשרוף אותו וכמות מועטה של אש לא תספיק לסיים תהליך. על כן חשוב מאוד לנהל את האנרגיה שלנו נכון. להתחיל כל תהליך תוך תכנון והתכוונות למטרה, תוך עוצמה פנימית, שלמות פנימית, דיוק לכיוון המטרה ועם סבלנות והנאה מהדרך.
 
מוזמנים לשחק את משחק האש, בחנו את עצמכם איזה אש אתם: